originar, mars ftk
aaa
originar azerbaijan

Azərbaycandan

əsl dadı kəşf et

NAR
NÖVLƏRİ
originar azerbaijan

NAR NÖVLƏRİ

Bala Mürsəl

Bala Mürsəl gözəl, unikal təravətləndirici dada malik iri ölçülü nar növüdür. Təxminən 400-600 q. Meyvə tünd qırmızı rəngli qabığa və tünd qırmızı məxməri rəngli dənələrə malikdir. Şaquli bitən ağac nəfis meyvələri ilə bol bar verir və yay budanması ilə istənilən hündürlükdə saxlanıla bilər.

originar azerbaijan
originar azerbaijan

Talıb

Talıb sarı-çəhrayımtıl-qırmızı rəngli qabığa malik orta və ya iri ölçülü nar növüdür. Şirin dada malik, uzun müddət saxlanıla bilən qalın qabıq meyvədir.

Gülövşə

Bizim bağımızda ən məşhur nar növü olan Gülövşə yetişdirilir. Çəhrayımtıl-qırmızı rəngli qabığa, orta və ya iri ölçülü meyvələrə malikdir. Bərk, lakin yeməli dənələr şirin giləmeyvə dadına və gözəl turşu-şəkər balansına malikdir. Təbii yarı-cırtdan ağac bir qədər yayılan budaqlara malikdir və bol bar verir.

originar azerbaijan
originar azerbaijan

Ağ Qabıq Vələs

Ağ Qabıq Vələs şirin və turş dada malikdir. Qabığı sarı, dənələri isə çəhrayı rəngdədir. Çəkisi 300-500 q. Məhsul yığımı yayın sonundan payızadək davam edir.

Qırmızı Qabıq Vələs

Dünyada Vanderful adı ilə məşhur olan Qırmızı Qabıq Vələs. İri ölçülü, açıq qırmızı rəngli meyvələr gözəl, təkrarolunmaz dada malikdir. Şirin tünd qırmızı dənələri var. Çəkisi 400-600 q. Dənizdən kənar isti iqlimdə yüksək keyfiyyət.

originar azerbaijan